skip to Main Content

Grondsanering

Bodemsaneringsbedrijf GWWS

Wij voeren bodemsaneringen uit onder certificaat BRL SIKB 7000 (uitvoering van bodemsaneringen) en de huidige versie van protocol 7001 (uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden) of protocol 7004 (tijdelijk uitplaatsen van grond). Een bodemverontreiniging wordt gesaneerd op basis van een vooraf opgesteld en door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding.

Saneringsplan of BUS-melding

GWWS heeft de kennis, kunde en certificaten in huis om ook het saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding voor u op te stellen. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze partnerbedrijven met de juiste voorzieningen op de machines en/of materieel voorzien van vereiste overdrukfilterinstallatie.

Certificering voor bodemsanering

Alle medewerkers van GWWS zijn in het bezit van de juiste documenten en certificaten om in verontreinigde grond te mogen werken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een hoger veiligheidskundige en Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP-er) conform de juiste wet- en regelgeving.

Bodemsanering en grondsanering

Wanneer de grond vrijgemaakt wordt van bodemverontreiniging zorgen wij voor het afgraven van de grond, de reiniging en het terugstorten van schone grond. Indien gewenst voeren we grond af voor verwerking of behandeling op andere locaties. Door de jarenlange ervaring en kennis in het aannemen en uitvoeren van civiel- en milieutechnische projecten, worden wij gezien als een volwaardig partner.

Milieukundige begeleiding

Bij verontreinigde grond draagt GWWS zorg voor:

  • Milieukundig advies en begeleiding
  • Bodemsanering
  • Bodemonderzoek
  • Afvoeren van verontreinigde grond
  • Verzorgen van vergunningen
  • Sloopwerkzaamheden

Afvoer van grond

Wij werken samen met Grondstroom voor het verwerken en afvoeren van grond. Als klein bedrijf zijn wij efficiënt, daadkrachtig en kostenbesparend. De kosten van bodemsanering vraagt u op via ons contactformulier.

Wij ontzorgen en zorgen voor praktische én kostenbesparende oplossingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant.

Meer weten over bodemsanering, bodemonderzoek of milieukundige begeleiding?

Back To Top