skip to Main Content

Bodemonderzoeksbedrijf GWWS

Wij zijn het bedrijf voor grond- en bodemonderzoek. Vaak starten wij met een verkennend bodemonderzoek om snel en tegen minimale kosten een gemiddelde prijs te geven voor het complete bodemonderzoek en de bodemsanering.

Bodemonderzoek

Uit de analyses van het bodemonderzoek kan bepaald worden wat er met de grond mag of moet gebeuren. Het bodemonderzoek kan opmaat zijn voor een bodemsanering of een andere toepassing.

Bodem- en grondonderzoek

Bij bodemonderzoek zorgt GWWS voor:

  • Milieukundig advies en begeleiding
  • Verkennend bodemonderzoek
  • Monstername
  • Heldere kosten voor bodemonderzoek
  • Gekwalificeerd bodemdeskundige en gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige
  • Complete bodemrapportages
  • Verzorgen van vergunningen
  • Sloopwerkzaamheden en bodemsanering

Wat doe je bij bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is een milieuhygiënisch onderzoek naar de chemische kwaliteit van de bodem (en het grondwater) op een specifieke locatie.

Wij ontzorgen en zorgen voor praktische én kostenbesparende oplossingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant.

Meer weten over deze oplossing?

Back To Top